Avize

Avizele se obțin de la avizatori care sunt instituții/organizații private sau de stat care au obligația legală de a acorda avizul lor (favorabil sau nu) pentru execuția construcțiilor pe un anume amplasament, aflat în raza sa de competență.
Aceștia sunt:
– furnizori de utilitați urbane (energia electrică, apă, canalizare, energie termică, gaze naturale, telefonizare, salubritate, transport urban etc.);
– apărare civilă;
– mediu;
– P.S.I.;
– I.S.C.;
și nu se opresc neapărat aici !

În prezent există un sistem simplificat de obținere a avizelor – ”Acordul unic”

COSTURI:
pentru Certificatul de urbanism: 5 – 100 lei
pentru avize: 50 – 110 lei /aviz
pentru autorizare:
persoane fizice : 0,5% din valoarea de investiție / persoane juridice: 1% din valoarea de investiție / taxă – 1% – spaţii comerciale, împrejmuiri, birouri, spaţii de producţie, anexe gospodăreşti la locuinţe, hale, depozite;
timbru de arhitectura: 0,05% din valoarea de investiție
taxa pentru prelungirea valabilității autorizației de construire se calculează la 30 % din valoarea inițială a taxei de autorizare
taxa ISC 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate și 0,7% din cheltuielile pentru executarea constructiilor
Valoarea de investitie minima acceptata este de 806 lei/mp arie desfasurata construita (ADC).